Pracownicy

dr inż. Robert Wirski starszy wykładowca

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
ul. Śniadeckich 2, pok. 323A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 739
email: robert.wirski[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-1654-2109


h-index: 6 l.publikacji: 22
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ dla kierunku Informatyka

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Wirski R., Synthesis and Realization of Two-Dimensional Separable Denominator Orthogonal Systems via Decomposition into 1-D Systems, 2019, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, p. 4309-4322
[2] Poczekajlo P.,Wirski R.T., Synthesis and Realization of 3-D Orthogonal FIR Filters Using Pipeline Structures, 2018, Circuits, Systems, and Signal Processing, p. 1669-1691
[3] Wawryn K.,Poczekajlo P.,Wirski R., FPGA implementation of 3-D separable Gaub filter using pipeline rotation structures, 2015, Proceedings of the 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2015, p. 589-594
[4] Poczekajlo P.,Wirski R., Synthesis of three-dimensional separable orthogonal filter for pipeline structures Synteza separowalnych trójwymiarowych filtrów ortogonalnych o strukturze potokowej, 2013, Przeglad Elektrotechniczny, p. 150-152
[5] Wirski R.T.,Wawryn K.,Strzeszewski B., State-space approach to implementation of FIR systems using pipeline rotation structures, 2012, 2012 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2012 - The Conference Proceedings, p.
[6] Suszynski R.,Wawryn K.,Wirski R., 2D image processing for auto-guiding system, 2011, Midwest Symposium on Circuits and Systems, p.
[7] Suszynski R.,Wawryn K.,Wirski R., 2D signal processing for identification and tracking moving object Przetwarzanie sygnałów 2D w identyfikacji i śledzeniu przemieszczających się obiektów, 2011, Przeglad Elektrotechniczny, p. 126-129
[8] Wirski R.T., Synthesis of orthogonal Roesser model for two-dimensional FIR filters, 2010, ISITA/ISSSTA 2010 - 2010 International Symposium on Information Theory and Its Applications, p. 616-620
[9] Wawryn K.,Wirski R.T.,Strzeszewski B., Implementation of finite impulse response systems using rotation structures, 2010, ISITA/ISSSTA 2010 - 2010 International Symposium on Information Theory and Its Applications, p. 606-610
[10] Wirski R.T., Synthesis of 2-D state-space equations for orthogonal separable denominator systems, 2010, International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'10 - Conference Proceeding, p. 285-288
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

26.04.2019Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Pawła Poczekajło
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
11.04.2017Seminarium naukowe

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone