Pracownicy

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 201A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 745
email: wjanke[at]man.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-3402-2000


h-index: 7 l.publikacji: 49
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Studiów doktoranckich
[2] Członek Rady Wydziału
[3] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Wcześniejsze:
[1] Prodziekan do spraw nauki - w latach 1998 - 2005

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Large-signal averaged models of the non-ideal flyback converter derived by the separation of variables, 2020, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 81-88
[2] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Averaged model of a buck DC-DC converter for single-loop description of current-mode control, 2019, Archives of Electrical Engineering, p. 891-905
[3] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Input characteristics of a non-ideal DC-DC flyback converter, 2019, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 841-849
[4] Janke W., Limitations of the accuracy in the pulse power converter transmittance derivation Czynniki ograniczające dokładność wyznaczania transmitancji impulsowych przekształtników napięcia, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 29-31
[5] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Modern power transistors in DC-DC flyback converters. Współczesne tranzystory mocy w impulsowych przekształtnikach napięcia flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 10-13
[6] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., The influence of parasitic effects on the selected features of switch-mode Flyback converter Wpływ efektów pasożytniczych na wybrane właściwości przetwornicy Flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 44-46
[7] Andriyevsky B.,Janke W.,Stadnyk V.Yo.,Romanyuk M.O., Thermal conductivity of silicon doped by phosphorus: Ab initio study, 2017, Materials Science- Poland, p. 717-724
[8] Janke W.,Walczak M., Influence of output conductance on characteristic frequencies of switch mode BUCK and BOOST converter, 2017, Archives of Electrical Engineering, p. 165-178
[9] Walczak M.,Janke W., Phase dependencies in small-signal transfer functions of dc-dc converters Zależności fazowe w małosygnałowym opisie przekształtników napięcia stałego, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 95-97
[10] Janke W.,Baczek M., Simulation of transient states in Flyback converters Symulacja stanów przejściowych w przekształtniku Flyback, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 117-119
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu N N 515 421234 "Zastosowanie półanalitycznych algorytmów splotowych SARA w symulacji przejściowych przebiegów termicznych w elementach i układach elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowości" - w latach 2008 - 2009
[2] Kierownik projektu N N515 030 32/2302 "Badanie charakterystyk termicznych półprzewodnikowych elementów wysokotemperaturowych" - w latach 2007 - 2009

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK (Maciej Bączek)

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM) (Marcin Walczak)
[2] Badania właściwości cieplnych półprzewodnikowych elementów wysokotemperaturowych (Maciej Oleksy)
[3] Symulacja przejściowych przebiegów termicznych w elementach i układach elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowości. (Aneta Hapka)
[4] Badanie charakterystyk termicznych tranzystorów mikrofalowych (Jarosław Kraśniewski)
[5] Zastosowanie rekurencyjnych, półanalitycznych algorytmów splotowych w symulacjach obwodów elektrycznych (Radosław Łuczak)

Recenzowane prace doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Termofalowe metody badania profilu głębokościowego parametrów ciepnych w strukturach zawierających materiały termoizolacyjne (Piotr Majchrzak)
[2] Badanie jakości termokompresji w strukturach tyrystorowych metodami termofalowymi dla pobudzeń energetycznych zmiennych w czasie lub przestrzeni (Robert Arsoba)
[3] Ocena przydatności bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym w mieszanych systemach analogowo-cyfrowych. (Piotr Pawłowski)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Przekształtnik energii z baterii ogniw fotowolltaicznych ze śledzeniem punktu mocy maksymalnej. (Paweł Pałuczak)
[2]Pomiary i badania charakterystyk dynamicznych impulsowej przetwornicy DC/DC typu Buck. (Maciej Bączek)
[3]Modelowanie oddziaływań elektrotermicznych w diodach Schottky'ego (Michał Szczepkowski)
[4]Układ laboratoryjny do badań podstawowych typów przetwornic napięcia stałego (Tomasz Rudzki)
[5]Symulator układów impulsowego przetwarzania mocy (Marcin Barański)
[6]Pomiar charakterystyk elektrycznych i cieplnych diod Schottky'ego z węglika krzemu (Michał Szczepkowski)
[7]Model miernika szybkości przepływu gazu (Tomasz Susiak)
[8]Precyzyjny regulator temperatury (Sylwester Szok)
[9]Porównanie metody biernej i aktywnej w badaniu termograficznym (Maciej Oleksy)
[10]Specjalizowana karata przetworników A-C i C-A (Michał Więcek)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
09.07.2018Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Marcin Walczak
28.03.2017Seminarium naukowe

Komisje:

[1]Komisja Oceniająca
[2]Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone