Pracownicy

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 221A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 715
email: hadginov@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-1974-1971


h-index: 1 l.publikacji: 2
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[2] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Wojszczyk R.,Khadzhynov W., The process of verifying the implementation of design patterns—used data models, 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 103-116
[2] Iwaniak M.,Khadzhynov W., Colored Petri Net Model of X/Open Distributed Transaction Processing Environment with Single Application Program, 2014, Communications in Computer and Information Science, p. 20-29

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych - (Rafał Wojszczyk)

Recenzowane prace doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Równoległa i potokowa realizacja wybranych algorytmów algebry liniowej w układach reprogramowalnych. (Piotr Ratuszniak)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]System informatyczny do rezerwacji mieszkań dla studentów Politechniki Koszalińskiej. (Eryk Pawłowski)
[2]Implementacja algorytmu mrówkowego w procesie fragmentacji pionowej rozproszonych systemów baz danych. (Krzysztof Malinowski)
[3]Analiza porównawcza technologii Java Spring Framework 3,0 oraz ASP .NET MVC na przykładzie projektowania serwisu WWW "Dziennik wykładowcy". (Adam Skubicha)
[4]Komponentowy system sieciowy do zarządzania treścią przedmiotu z dziedziny informatyki. (Ryszard Sadlowski)
[5]Aplikacja www dla realizacji funkcji księgowania wspólnoty mieszkaniowej na bazie mechanizmów platformy chmurowej Windows z interfejsem graficznym w stylu metro. (Adam Templin)
[6]System informatyczny dla zarządzania procesami obiegu dokumentów w instytucjach państwowych. (Tomasz Szewczyk)
[7]Badanie i analiza technologii RIA z wykorzystaniem ASP.NET MVC AJAX oraz elementów HTML5, na przykładzie projektowania systemu do zarządzania projektem programistycznym. (Bartosz Tuszyński)
[8]System informatyczny dla formowania kart wyjazdowych pogotowia ratunkowego w postaci elektronicznej. (Rafał Biernacki)
[9]Aplikacja i baza danych dla zarządzania sprzętem i materiałami eksploatacyjnymi systemu informacyjnego WKU. (Piotr Bazylewicz)
[10]Baza danych i aplikacja internetowa dla realizacji funkcji logistyki firmy transportowej mającej placówki w kraju. (Bartosz Giełczyk)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

27.11.2018Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Rafała Wojszczyka

Komisje:

[1]Komisja Doktorska w dyscyplinie Informatyka
[2]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone