Pracownicy

dr inż. Wiesław Madej (starszy wykładowca)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
ul. Śniadeckich 2, pok. 325A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 701
email: madej@ie.tu.koszalin.pl


h-index: 2 l.publikacji: 6
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Prodziekan do spraw kształcenia - w latach 2012 - 2020
[2] Członek Rady Wydziału
Wcześniejsze:
[1] Prodziekan do spraw studenckich - w latach 2002 - 2008

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Malinski M.,Chrobak L.,Madej W.,Kukharchyk N., Au2 +-Implanted Regions in Silicon Visualized Using a Modulated Free-Carrier Absorption Method, 2017, International Journal of Thermophysics, p.
[2] Malinski M.,Bychto L.,Chrobak L.,Madej W., Mapping of the lifetime of carriers in semiconducting materials with the modulated free carrier absorption method Mapowanie czasu życia nośników w materiałach półprzewodnikowych z wykorzystaniem techniki modulacji absorpcji na swobodnych nośnikach, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 113-116
[3] Chrobak L.B.,Madej W.R.,Malinski M.A., Chosen aspects of investigations of solar cells with the laser beam induced current technique, 2015, Metrology and Measurement Systems, p. 241-250
[4] Madej W., Computations of coordinates in a multidimensional digital prediction system, 2009, Defence Science Journal, p. 530-536
[5] Madej W., Measuring errors' spectrum of the artillery radar stations, 2009, Defence Science Journal, p. 162-165
[6] Drabarek J.,Wirski R.,Madej W., Genetic algorithms applied to hybrid expert systems, 2002, Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, p. 1263-1266

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]System sterowania podstawą baterii slonecznej z wykorzystaniem mikrokontrolera. (Daniel Krzysztof Jaworski)
[2]Aplikacja na sterownik PLC sterująca kotłem grzewczym CO małej mocy. (Adam Michał Swiontek Brzezinski)
[3]Implementacja sterownika rozmytego sterującego klimatem pomieszczenia w sterowni8ku PLC. (Remigiusz Nowaczyk)
[4]Sterownik PLC w systemie monitorowania i sterowania wielostanowiskowego garażu. (Igor Pieróg)
[5]Sterownik PLC w systemie monitorowania i sterowania przepompowni ścieków. (Adam Tomczak)
[6]Interaktywna aplikacja sterująca dwuwymiarowym stanowiskiem pomiarowym. (Weronika Kieruzel)
[7]Monitorowanie i sterowanie pomieszczeń laboratorium drogowego z wykorzystaniem sterownika PLC. (Jakub Kawicki)
[8]Zautomatyzowane stanowisko pomiarowo- sterujące do badania charakterystyk prądowo- napięciowych ogniw fotowoltanicznych. (Mariusz Znaczko)
[9]System sterowania urządzeniem grzewczym z zastosowaniem mikrokontrolera ARM. (Mateusz Wojsa)
[10]Analiza porównawcza systemów zasilania oświetlenia ścieżek rowerowych z projektem systemu sterowania inteligentnego systemu zasilania oświetlenia. (Aleksander Lipko)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
01.04.2019Seminarium organizowane przez Uczelnianą Radę ds Jakości Kształcenia
16.03.2019V edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI”
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
26.05.2018Prezentacja specjalności
22.05.2018Prezentacja specjalności
21.05.2018Konferencja "Konstytucja dla biznesu"
17.05.2018Prezentacja specjalności
17.05.2018Spotkanie z przedstawicielami gospodarki morskiej
16.04.2018Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem
17.03.2018IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI”
27.02.2018Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie
31.01.2018Zajęcia nt. Cyberbezpieczeństwa dla uczniów
23.01.2018Spotkanie z Sebastianem Glaichem - absolwentem EiT na WEiI
04.01.2018Zajęcia promujące matematykę dla licealistów
21.12.2017Zajęcia promujące matematykę dla licealistów
08.12.2017Konferencja "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)..."
26.10.2017Cykl zajęć z programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie
19.10.2017Patronaty sal wykładowych
17.10.2017Seminarium naukowe
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2017r.
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Komisje:

[1]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[2]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka
[3]Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone