Pracownicy

mgr inż. Wojciech Sokołowski (kierownik CIWEiI)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Centrum Informatyczne
ul. Śniadeckich 2, pok. 2-5D, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3486 700
email: sokol@man.koszalin.pl


h-index: n/a l.publikacji: n/a
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Centrum Informatycznego Wydziału Elektroniki i Informatyki
[2] Członek Rady Wydziału
[3] Pełnomocnik Rektora ds. systemu POL-on
[4] Koordynator uczelniany Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
[5] Koordynator wydziałowy USOS
[6] Członek Zespołu w konkursie informatycznym "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie"

Aktywność na Wydziale:

07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
30.01.2019Szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
18.01.2019Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie" - III edycja
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
24.04.2018Szkolenie wojskowe "Legia Akademicka" 2018
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone