Pracownicy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania
ul. Śniadeckich 2, pok. 104A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 738
email: zbigniew.banaszak[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0001-7219-3903


h-index: 16 l.publikacji: 156
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania
[2] Członek Rady Wydziału
[3] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
[4] Członek Rady Naukowej dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
[5] Członek Komisji ds. Etyki Zawodowej na kadencję 2020-2024.
[6] Członek zespołu w projekcie eSTEM – Toolboxes for Superfastlearning Digital contents development in STEM realizowanego w ramach programu unijnego: Eramsus + (Project nr 2020-1-IT02-KA226-HE-095144 ). Projekt trwa od 01.04. 2021-31.03.2023.

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Bocewicz G.,Banaszak Z.,Rudnik K.,Smutnicki C.,Witczak M.,Wojcik R., An ordered-fuzzy-numbers-driven approach to the milk-run routing and scheduling problem, 2021, Journal of Computational Science, p.
[2] Sitek P.,Wikarek J.,Rutczynska-Wdowiak K.,Bocewicz G.,Banaszak Z., Optimization of capacitated vehicle routing problem with alternative delivery, pick-up and time windows: A modified hybrid approach, 2021, Neurocomputing, p. 670-678
[3] Bocewicz G.,Nielsen I.,Banaszak Z., Rerouting and rescheduling of in-plant milk run based delivery subject to supply reconfigurability constraints, 2021, Studies in Systems, Decision and Control, p. 55-78
[4] Majdzik P.,Witczak M.,Lipiec B.,Banaszak Z., (IMS2019)Integrated fault-tolerant control of assembly and automated guided vehicle-based transportation layers, 2021, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, p.
[5] Radzki G.,Nielsen P.,Bocewicz G.,Banaszak Z., UAV fleet mission planning subject to robustness constraints, 2021, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 35-47
[6] Bocewicz G.,Szwarc E.,Wikarek J.,Nielsen P.,Banaszak Z., A competency-driven staff assignment approach to improving employee scheduling robustness, 2021, Eksploatacja i Niezawodnosc, p. 117-131
[7] Bocewicz G.,Nielsen P.,Jasiulewicz-Kaczmarek M.,Banaszak Z., Dynamic planning of mobile service teams’ mission subject to orders uncertainty constraints, 2020, Applied Sciences (Switzerland), p. 1-21
[8] Thibbotuwawa A.,Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z., Unmanned aerial vehicle routing problems: A literature review, 2020, Applied Sciences (Switzerland), p.
[9] Witczak M.,Lipiec B.,Mrugalski M.,Seybold L.,Banaszak Z., Fuzzy modelling and robust fault-tolerant scheduling of cooperating forklifts, 2020, IEEE International Conference on Fuzzy Systems, p.
[10] Szwarc E.,Wikarek J.,Gola A.,Bocewicz G.,Banaszak Z., Interactive planning of competency-driven university teaching staff allocation, 2020, Applied Sciences (Switzerland), p.
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

14.10.2021Nagrody Rektora 2021
14.10.2020Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2020r.
28.08.2019Nagroda Commended Paper Award - MIM Berlin 2019
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
17.05.201815-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Komisje:

[1]Komisja Oceniająca
[2]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[3]Komisja ds. Nagród
[4]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka
[5]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
[6]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone