Pracownicy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania
ul. Śniadeckich 2, pok. 108A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 738
email: zbigniew.banaszak@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0001-7219-3903


h-index: 13 l.publikacji: 116
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania
[2] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Bocewicz G.,Banaszak Z.,Nielsen I., Multimodal processes prototyping subject to grid-like network and fuzzy operation time constraints, 2019, Annals of Operations Research, p. 561-585
[2] Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z., Declarative modeling of a milk-run vehicle routing problem for split and merge supply streams scheduling, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 157-172
[3] Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z.,Thibbotuwawa A., A declarative modelling framework for routing of multiple UAVs in a system with mobile battery swapping stations, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 429-441
[4] Janardhanan M.N.,Li Z.,Bocewicz G.,Banaszak Z.,Nielsen P., Metaheuristic algorithms for balancing robotic assembly lines with sequence-dependent robot setup times, 2019, Applied Mathematical Modelling, p. 256-270
[5] Nielsen P.,Banaszak Z.,Bocewicz G.,Janardhanan M.N., Intelligent manufacturing/production systems: Modeling, algorithms, and optimization, 2018, Advances in Mechanical Engineering, p.
[6] Bocewicz G.,Wojcik R.,Banaszak Z., Cyclic steady state behavior subject to grid-like network constraints, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 19-28
[7] Bocewicz G.K.,Nielsen I.E.,Smutnicki C.,Banaszak Z.A., TOWARDS THE LEVELING OF MULTI-PRODUCT BATCH PRODUCTION FLOWS. A MULTIMODAL NETWORKS PERSPECTIVE., 2018, IFAC-PapersOnLine, p. 1434-1441
[8] Nielsen P.,Banaszak Z.,Bocewicz G.,Michna Z., An experimental investigation of lead time and the effect of order crossover, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 89-97
[9] Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z.,Wojcik R., An Analytical Modeling Approach to Cyclic Scheduling of Multiproduct Batch Production Flows Subject to Demand and Capacity Constraints, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 277-289
[10] Bocewicz G.,Nielsen I.,Banaszak Z., A diophantine set-driven approach to part sets cycle time scheduling and repetitive flow balancing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 233-243
więcej ...

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP (Przemysław Plecka)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Zarządzanie prjektem wdrożenia norm ISO 9000 na przykładzie szkoły (Damian Szczygieł)
[2]System nauczania na odległość: Pakiet oprogramowania wspomagającego dla przedmiotu "Zarzadzanie logistyczne" (Paweł Fatyga)
[3]Serwis internetowy - poradnik dla zakładających działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej (Michał Dorofiejczyk)
[4]System ewidencjonowania sprzętowo-programowego wspomagający pracę firmy outsourcingowej (Stanisław Lis)
[5]system wspomagający organizowanie i obsługę konferencji (Agnieszka Piotrowska)
[6]Wspomaganie decyzji w sieciach dystrybucji artykułów branży spożywczej (Katarzyna Misterkiewicz)
[7]System teleinformatyczny wspomagający pracę lekarza domowego (Grzegorz Góreczny)
[8]System nauczania na odległość. Pakiet oprogramowania wspomagającego dla przedmiotu "Zarządzanie przedsięwzięciem" (Eryk Szwarc)
[9]Tnternetowy system monitorowania czasu wykorzystania stacji roboczych (Marcin Majewski)
[10]Serwis internetowy poradnik dla przedsiębiorczych (Iwona Łuczak)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
17.05.201815-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Komisje:

[1]Komisja Konkursowa
[2]Komisja Oceniająca
[3]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[4]Komisja Doktorska w dyscyplinie Informatyka
[5]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone