Pracownicy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji
ul. Śniadeckich 2, pok. 229A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 730
email: zbigniew.suszynski[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-1839-7109


h-index: 5 l.publikacji: 33
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji
[2] Członek Rady Wydziału
[3] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Wcześniejsze:
[1] Prorektor ds. Kształcenia - w latach 2005-2008
[2] Prodziekan do spraw studenckich - w latach 2001 - 2002
[3] Prodziekan do spraw studiów zaocznych - w latach 1998 - 2001

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Swita R.,Suszynski Z., Thermal Image Approximation Using B-Spline Surfaces, 2018, International Journal of Thermophysics, p.
[2] Suszynski Z.,Swita R., Image approximation using B-spline surfaces, 2018, EMPC 2017 - 21st European Microelectronics and Packaging Conference and Exhibition, p. 1-6
[3] Suszynski Z.,Zarzycki P.K., New approach for sensitive photothermal detection of C60 and C70 fullerenes on micro-thin-layer chromatographic plates, 2015, Analytica Chimica Acta, p. 70-77
[4] Suszynski Z.,Swita R.,Los J.,Zarzycka M.B.,Kaleniecka A.,Zarzycki P.K., Fast assessment of planar chromatographic layers quality using pulse thermovision method, 2014, Journal of Chromatography A, p. 211-215
[5] Swita R.,Suszynski Z., Cluster Segmentation of Thermal Image Sequences Using kd-Tree Structure, 2014, International Journal of Thermophysics, p. 2374-2387
[6] Suszynski Z.,Bednarek M., Application of the correlation function in the detection of thermal heterogeneity using pulsed thermography, 2013, International Journal of Thermophysics, p. 680-690
[7] Kosikowski M.,Suszynski Z., A computationally efficient TLM thermal model in the beam displacement modulation regime, 2012, Microelectronics Journal, p. 649-655
[8] Suszynski Z.,Kosikowski M., Active termography excited optically and by convection Termografia aktywna W trybie pobudzenia optycznego i konwekcyjnego, 2011, Przeglad Elektrotechniczny, p. 171-173
[9] Kosikowski M.,Suszynski Z.,Bednarek M., Processing and recognition of the thermal images using wavelet transforms, 2011, Microelectronics Reliability, p. 1271-1275
[10] Kosikowski M.,Suszynski Z., Optimization of recording of thermal-wave images in BDM method, 2011, International Journal of Thermophysics, p. 828-835
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu 501.03.01/2021 "Metoda i urządzenie do monitoringu dynamiki wchłaniania, metabolizmu i foto-uczulania w leczeniu foto-dynamicznym chorób błony śluzowej jamy ustnej." - 2021
[2] Kierownik projektu N N515 247037 "Metoda i stanowisko do ekspresowej wizualizacji defektów w strukturach warstwowych" - w latach 2009 - 2012

Komisje:

[1]Komisja Oceniająca
[2]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[3]Komisja ds. Nagród
[4]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka
[5]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone