Pracownicy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji
ul. Śniadeckich 2, pok. 229A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 730
email: zbigniew.suszynski[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-1839-7109


h-index: 5 l.publikacji: 33
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji
[2] Członek Rady Wydziału
[3] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Wcześniejsze:
[1] Prorektor ds. Kształcenia - w latach 2005-2008
[2] Prodziekan do spraw studenckich - w latach 2001 - 2002
[3] Prodziekan do spraw studiów zaocznych - w latach 1998 - 2001

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Swita R.,Suszynski Z., Thermal Image Approximation Using B-Spline Surfaces, 2018, International Journal of Thermophysics, p.
[2] Suszynski Z.,Swita R., Image approximation using B-spline surfaces, 2018, EMPC 2017 - 21st European Microelectronics and Packaging Conference and Exhibition, p. 1-6
[3] Suszynski Z.,Zarzycki P.K., New approach for sensitive photothermal detection of C60 and C70 fullerenes on micro-thin-layer chromatographic plates, 2015, Analytica Chimica Acta, p. 70-77
[4] Swita R.,Suszynski Z., Cluster Segmentation of Thermal Image Sequences Using kd-Tree Structure, 2014, International Journal of Thermophysics, p. 2374-2387
[5] Suszynski Z.,Swita R.,Los J.,Zarzycka M.B.,Kaleniecka A.,Zarzycki P.K., Fast assessment of planar chromatographic layers quality using pulse thermovision method, 2014, Journal of Chromatography A, p. 211-215
[6] Suszynski Z.,Bednarek M., Application of the correlation function in the detection of thermal heterogeneity using pulsed thermography, 2013, International Journal of Thermophysics, p. 680-690
[7] Kosikowski M.,Suszynski Z., A computationally efficient TLM thermal model in the beam displacement modulation regime, 2012, Microelectronics Journal, p. 649-655
[8] Suszynski Z.,Kosikowski M., Active termography excited optically and by convection Termografia aktywna W trybie pobudzenia optycznego i konwekcyjnego, 2011, Przeglad Elektrotechniczny, p. 171-173
[9] Kosikowski M.,Suszynski Z.,Bednarek M., Processing and recognition of the thermal images using wavelet transforms, 2011, Microelectronics Reliability, p. 1271-1275
[10] Kosikowski M.,Suszynski Z., Optimization of recording of thermal-wave images in BDM method, 2011, International Journal of Thermophysics, p. 828-835
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu N N515 247037 "Metoda i stanowisko do ekspresowej wizualizacji defektów w strukturach warstwowych" - w latach 2009 - 2012

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych (Mateusz Wojsa)
[2] Wielostopniowa metoda ochrony anonimowości w sieci Internet (Paweł Koziołko)
[3] Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca zewnętrzny komponent sprzętowy (Marcin Nowacki)

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] System wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych wykorzystujący konwersję obrazów 2D do postaci dźwięku przestrzennego (Robert Świta)
[2] Szybka metoda wizualizacji niejednorodności cieplnych oparta o akwizycję, przetwarzanie i analizę obrazów termofalowych (Mateusz Kosikowski)
[3] Termografia aktywna w trybie złożonego pobudzenia impulsowego - (Michał Bednarek)
[4] Termofalowe metody badania profilu głębokościowego parametrów ciepnych w strukturach zawierających materiały termoizolacyjne (Piotr Majchrzak)
[5] Badanie jakości termokompresji w strukturach tyrystorowych metodami termofalowymi dla pobudzeń energetycznych zmiennych w czasie lub przestrzeni (Robert Arsoba)

Recenzowane prace doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Symulacja przejściowych przebiegów termicznych w elementach i układach elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowości. (Aneta Hapka)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Aplikacja do zarządzania czasem na urządzenia mobilne z systemem Android. (Michał Rafał Jachimowicz)
[2]Algorytm i program do wyostrzania funkcji 1D i 2D metodą filtru odwrotnego. (Bartlomiej Jastrzebski)
[3]Portal społecznościowy samopomocy osób starszych i niepełnosprawnych. (Dariusz Piotr Korszun)
[4]Program na urządzenie mobilne do śledzenia pozycji GPS telefonu komórkowego. (Wojciech Piotr Bączkowski)
[5]Program do zarządzania listą internetowych stacji radiowych. (Leszek Sierocki)
[6]Program na urządzenie mobilne do rejestracji i przesyłania danych multimedialnych z opisem. (Szymon Piotr Donajski)
[7]Program do zabezpieczający program użytkowy przed nieuprawnioną instalacją i użytkowaniem. (Kamil Krystian Gammert)
[8]Karciana gra strategiczna na urządzenia mobilne z systemem Android. (Bartosz Szwabowicz)
[9]Analiza możliwości wyostrzania monochromatycznych przy pomocy dekonwolucji i filtru odwrotnego. (Daniel Patryk Roszczyk)
[10]Badanie aktywności użytkownika podczas pracy z aplikacjami systemu Windows. (Dariusz Jan Cymbałko)
więcej ...

Komisje:

[1]Komisja Konkursowa
[2]Komisja Oceniająca
[3]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[4]Komisja ds jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych w dyscyplinie Informatyka
[5]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone