Studenci

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej MSDNAA)

Program Microsoft Azure Dev Tools for Teaching - bezpłatne oprogramowanie firmy Microsoft

Program Microsoft Imagine zmienił nazwę na Microsoft Azure Dev Tools for Teaching. Wraz ze zmianą nazwy mogą Państwo skorzystać z dodatkowych zalet.

W programie Azure Dev Tools for Teaching nadal będziesz mieć dostęp do tych samych narzędzi, które były dostępne w ramach programu Imagine. Ponadto zyskasz następujące możliwości:

Logowanie oraz oprogramowanie jest dostępne przez Education Hub https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
Aby uzyskać dodatkową pomoc należy zgłaszać się bezpośrednio do Micorosftu pod adresem aka.ms/studentsupport.
 
Prawo do korzystania z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching posiadają tylko studenci i pracownicy Uczelni. Po zakończeniu studiów, nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale traci się prawo do jego dalszych aktualizacji.
 
Przystąpienie do programu Azure Dev Tools for Teaching

Uczestnikiem programu Azure Dev Tools for Teaching może być tylko student lub pracownik naukowy Wydziału Elektroniki i Informatyki PK.

Żeby aktywować konto w programie:

 • Konieczne jest posiadanie konta pocztowego na Wydziale Elektroniki i Informatyki lub Politechnice Koszalińskiej
 • Akceptowane adresy e-mail muszą być założone w domenach:
  • s.tu.koszalin.pl, wbiis.tu.koszalin.pl, wilsig.tu.koszalin.pl, tu.koszalin.pl, weii.tu.koszalin.pl
  • konto e-mail w domenie s.tu.koszalin.pl otrzymuje się przy zakładaniu konta EDUROAM

Po poprawnym założeniu konta należy się zalogować na stronie https://azureforeducation.microsoft.com/devtools korzystając z opcji (przycisku na stronie) Zaloguj się (Sign In). W przypadku pojawienia się wyboru pomiędzy kontem służbowym a kontem osobistym - wybrać konto osobiste.

W przypadku pojawienia się weryfikacji wykształcenia wprowadzić ponownie adres e-mail oraz potwierdzić zgodę na umowę subskrypcyjną. W przypadku braku pojawienia się akceptacji umowy subskrypcyjnej wpisać w przeglądarce adres:

https://signup.azure.com/studentverification?offerType=3

Następnie potwierdzić zgodę na umowę subskrypcji i zaakceptować warunki. Po poprawnym zalogowaniu powinno uzyskać się następujący wygląd witryny:

Administrator programu Azure Dev Tools for Teaching
mgr inż. Grzegorz Dowgielewicz, e-mail: dowgielewicz@gmail.com

Wydział Elektroniki i Informatyki
ul.Śniadeckich 2D
Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki
pokój 2-5D
tel. 094-3486701

 

O programie Azure Dev Tools for Teaching

Wydział Elektroniki i Informatyki przystąpił do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Imagine Premium lub DreamSpark Premium). Studenci i pracownicy naukowi dzięki temu mogą bezpłatnie skorzystać z szerokiej gamy produktów firmy Microsoft tj. środowisk do tworzenia aplikacji, systemów operacyjnych i serwerów.

Dodatkowo studenci i pracownicy naukowi WEiI PK maja bezpłatny dostęp do oprogramowania w pracowniach komputerowych jak i komputerach osobistych w domu.

Warunkiem otrzymania korzyści w programie Microsoft Azure Dev Tools for Teaching jest wykorzystywanie otrzymanego oprogramowania do celów edukacyjnych lub naukowych (z wyłączeniem zastosowań komercyjnych).

Korzyści dla zarejestrowanych w programie

 • Najnowsze oprogramowanie Microsoft
 • Dostępne aktualizacje i pakiety językowe
 • Narzędzia programistyczne
 • Najnowsze systemy operacyjne
 • Systemy serwerowe i bazodanowe
 • Programy narzędziowe
 • Programy edukacyjne

Ogólne informacje

Licencja Microsoft Azure Dev Tools for Teaching pozwala na instalację oprogramowania w dowolnej liczbie na sprzęcie laboratoryjnym na Wydziale.

Studenci oraz pracownicy naukowi mogą zainstalować oprogramowanie (maksymalnie dwie kopie) na komputerach osobistych do celów naukowych i edukacyjnych (z wyłączeniem zastosowań komercyjnych).

 

Microsoft dla Edukacji - Office 356

Uczniowie, studenci i nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a teraz także Microsoft Teams oraz dodatkowe narzędzia do pracy w klasie. Wystarczy prawidłowy adres e-mail szkoły. To nie jest wersja próbna – zacznij korzystać z niej już dziś.

Pozyskanie dostępu do pakietu Office 365 Education:

 1. Aby uzyskać dostęp należy założyć bezpłatne konto w witrynie Microsoft dla Edukacji – Office 365, wpisując w przeglądarce adres: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/students/default.aspx
 2. W polu Rozpocznij korzystanie z Office 365 podać swój pracowniczy (lub studencki) adres e-mail  - kliknąć Uzyskaj Office Bezpłatnie na następnej stronie wybrać Jestem nauczycielem bądź uczniem (studentem).
 3. Utworzyć konta podając swoje dane osobowe, hasło oraz kod weryfikacyjny dostarczony (wysłany) na adres emial podany w poprzednim oknie. Następnie kliknąć na przycisk Rozpocznij.
 4. Jeśli pojawi się informacja o zaproszeniu innych osób, należy kliknąć pomiń.
 5. Zakończeniem procesu rejestracji jest strona Office 365.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone