Studenci

Wyniki ankiet

  1. Wyniki ankietyzacji oceniającej jakość kształcenia i warunki studiowania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

 

 Wyniki ankiety dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja (6 osób udzieliło odpowiedzi):

Lp.

Treść pytania

Średnia ocena

1

Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice Koszalińskiej

4,17

2

Poziom merytoryczny zajęć

4,33

3

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

4,83

4

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

4,33

5

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

5,00

6

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym kierunku studiów

5,00

7

Sprawność obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów

4,17

8

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

4,33

9

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych

3,83

10

Aktywność organizacji studenckich

3,83

11

Warunki noclegowe w domach studenckich (dopuszczalna odpowiedź „nie dotyczy”)

4,25

12

Jakość głównej witryny internetowej Politechniki Koszalińskiej (www.tu.koszalin.pl) oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,50

13

Jakość wydziałowej strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,83

14

Jakość i aktualność profilu Uczelni w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

4,17

15

Jakość i aktualność profilu Wydziału w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

3,83

W tabeli, kolorem zielonym oznaczono najwyższą ocenę, natomiast kolorem czerwonym najniższą.

 

Wyniki ankiety dla kierunku Informatyka (51 osób udzieliło odpowiedzi):

Lp.

Treść pytania

Średnia ocena

1

Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice Koszalińskiej

3,88

2

Poziom merytoryczny zajęć

3,90

3

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

4,67

4

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

4,06

5

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

4,14

6

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym kierunku studiów

3,80

7

Sprawność obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów

4,25

8

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

4,20

9

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych

3,84

10

Aktywność organizacji studenckich

3,66

11

Warunki noclegowe w domach studenckich (dopuszczalna odpowiedź „nie dotyczy”)

4,13

12

Jakość głównej witryny internetowej Politechniki Koszalińskiej (www.tu.koszalin.pl) oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,76

13

Jakość wydziałowej strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji

3,84

14

Jakość i aktualność profilu Uczelni w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

4,22

15

Jakość i aktualność profilu Wydziału w mediach społecznościowych oraz aktualność zamieszczanych na nim informacji

4,12

W tabeli, kolorem zielonym oznaczono najwyższą ocenę, natomiast kolorem czerwonym najniższą.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2021 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone