Studenci

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia doktoranckie

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Zarządzenie 15/2017r -zmiana terminu organizacji roku akademickiego
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych - semestr letni 2017/2018

Prosimy o sprawdzanie uaktualnień planów zajęć. W prawym górnym rogu każdego planu znajduje się data aktualizacji. Dodatkowo każdy plan zajęć, w nazwie posiada inkrementowany numer wersji.

Plany zajęć zamieszcza: dr inż. Wiesław Madej, mgr inż. Eryk Szwarc
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2017 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone