Studenci

Pomoc materialna

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać u Biurze Obsługi Studenta (pokój 1-1A):

Wszystkie aktualne regulaminy, dokumenty, druki itp można znaleźć na Uczelnianej stronie: http://www.tu.koszalin.pl/kat/265

 

Politechnika Koszalińska oferuje następujące formy pomocy:

 • Zakwaterowanie w Domach Studenckich
 • Stypendia i zapomogi:
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogę

Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone