Studenci

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych 2019/2020

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych realizowanych na Wydziale Elektroniki i Informatyki 
w ramach Modułu 2 - Podnoszenie kompetencji studentóww roku akademickim 2019/2020
Kierunek Informatyka
Biuro projektu: mgr Magdalena Kimaszewska ul Śniadeckich 2, pokój 21-2a

1. Java - zaawansowane techniki programowania - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Wprowadzenie do technik zaawansowanych, Strumienie, Tworzenie aplikacji sieciowych, Interfejs JDBC i programowa obsługa baz danych, Interfejs programowy bezpieczeństwa

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r.

2. Programowanie urządzeń mobilnych - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Wprowadzenie do zagadnienia programowania urządzeń mobilnych, Analiza wdrożenia, Architektura aplikacji, Dedykowane frameworki, Kierowanie użytkownikiem, Optymalizacja, Przykłady.

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r.

3. Inżynieria testowania: urządzenia mobilne, aplikacje internetowe, lokalne - Zajęcia warsztatowe 

Opis zajęć: Podstawy testowania oprogramowania, Proces testowania, Testowanie w kolejnych fazach projektu informatycznego, Modele wytwarzania oprogramowania, a poziomy testów, Statyczne techniki testowania, Projektowanie testów, Zarządzanie procesem testowym, Narzędzia w procesie testowania

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r.

4. Akademia Python - biblioteki numeryczne - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Zapoznianie z bibliotekami numerycznymi, graficznymi: zastosowania (naukowe, komercyjne), przykłady, realizacja projektu z użyciem bibliotek

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r.

5. Zajęcia warsztatowe: Akademia Python - Expert

Opis zajęć: Serializacja i przetwarzanie danych, Komunikacja systemowa, Programowanie współbieżne, Techniki debugowania, Testowanie, Optymalizacja

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r.

6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Zajęcia prowadzone w firmie informatycznej, przez specjalistę, na podstawie doświadczeń firmy, Zabezpieczenie systemu informatycznego przed włamaniami, Zastosowanie narzędzi podnoszących bezpieczeństwo systemu informatycznego, Monitorowanie pracy systemu, Wykrywanie włamań, Techniki typowych ataków, Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem.

Liczba godzin: 6 godzin

Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r.

7. Witryna i system rozgrywek dla Koszalińskiej Amatorskiej Ligii Koszykówki - Zadanie praktyczne w formie projektowej

Opis zajęć: Realizacja dużego projektu zespołowego, który może być użyty przez KALK, do promocji koszykówki. Główne cele: przygotowanie studentów do pracy zespołowej, podział na zadania, przygotowanie harmonogramu, konsultacje z klientem (przedstawicielem KALK), realizacja modułów, wdrożenie

Liczba godzin: 90 godz.

Termin realizacji: listopad 2019 – czerwiec 2020r.

Biuro projektu: mgr Magdalena Kimaszewska ul Śniadeckich 2, pokój 21-2a

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone