Studenci

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych 2019/2020

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych 
realizowanych na Wydziale Elektroniki i Informatyki 
w ramach Modułu 2 - Podnoszenie kompetencji studentów
w roku akademickim 2020/2021
Kierunek Informatyka
Biuro projektu: mgr Magdalena Kimaszewska ul Śniadeckich 2, pokój 217a

1. Projektowanie w językach skryptowych - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Projektowanie w językach skryptowych Opis zajęć: Szkolenie skupia się w tematyce projektowania aplikacji tworzonych z wykorzystaniem języków skryptowych. Przedstawione zostaną różne kwestie oraz modele i założenia pozwalające na optymalizację procesu projektowego i uniknięcie kluczowych błędów.

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

2. Programowanie systemów wbudowanych w technologii C/C++ - Zajęcia warsztatowe

Opis zajęć: Szkolenie skupia się w tematyce programowania wybranych systemów wbudowanych (ang. embedded systems) przedstawiając m.in. podstawowe metody projektowe. Uwzględniona będzie wysoka specjalizacja tych systemów oraz poruszone zostaną kwestie realizowanych zadań, np. monitorowania (parametrów) czy sterowania.

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

3. Akademia IoT - Zadanie praktyczne realizowane w formie projektowej

Opis zajęć: Kurs obejmuje przedstawienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z wdrażaniem oraz użytkowaniem technologii internetu rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Omówione zostaną różne rozwiązania sprzętowe, komunikacyjne i kontrolno/pomiarowe oraz najpowszechniejsze kierunki zastosowań.

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

4. Akademia Automatyki - Zadanie praktyczne realizowane w formie projektowej

Opis zajęć: Zadanie obejmuje przedstawienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z systemami sterowania (automatyki). Omówione zostaną podstawy programowania różnych urządzeń sterujących, które następnie będzie można zweryfikować w praktyce na stanowiskach laboratoryjnych. W ramach zadania będzie możliwość pracy np. na sterownikach firm Siemens, Omron, B&R oraz wybranych zestawach mikroprocesorowych.

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

5. Współprowadzenie prac inżynierskich przez pracodawców

Opis zajęć: Zadanie polega na współprowadzeniu prac inżynierskich przez pracodawców, którzy na etapie pisania/tworzenia pracy stanowić będę praktyczne wsparcie dla studenta (pracodawca otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie). W ramach zadania dyplomant otrzyma również wsparcie finansowe na zakup narzędzi/urządzeń niezbędnych do realizacji pracy (standardowo 500zł – w wybranych przypadkach kwota może być mniejsza lub większa).

Liczba godzin: 30 godzin

Termin realizacji: listopad 2020 – luty 2021 r.

Biuro projektu: mgr Ida Krakowiak ul Śniadeckich 2, pokój 217a

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone