Studenci

Staże

Aktualności

HARMONOGRAM WSPARCIA (dokładny opis projektu na stronie: power.tu.koszalin.pl

 

Archiwum

Wykaz aktualnie realizowanych staży w ramach Projektu:

Kierunek Informatyka

 1. GlobalLogic, ul.Zwycięstwa 37 Koszalin - 11 staży w okresie od 02.07.2018 do 04.11.2018
 2. Transition Technologies S.A, ul. Szczecińska 25A Koszalin - 8 staży w okresie od 02.07.2018 do 04.11.2018
 3. ZETO sp. z.o.o ul. 4 Marca 38 Koszalin - 2 staże w okresie od 02.07.2018 do 04.11.2018
 1. Ogłoszenie o rekrutacji:

 2.  

  Cel projektu

  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie określonym w efektach kształcenia 57 studentów/studentek studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację wysokiej jakości staży, bezpośrednio związanych z efektami kształcenia na kierunku Informatyka w przedsiębiorstwach zgodnych z kierunkami kształcenia w okresie od 01.12.2017r. do 31.10.2019r.

 3. Planowane efekty

  Wskaźniki rezultatu:

  Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS:

  Wartość docelowa wskaźnika: 5 kobiet, 52 mężczyzn, ogółem: 57 osoby.

  Nawiązując do KRK stażyści, studenci kierunku informatyka zwiększą zakres posiadanych kompetencji w zakresie m.in:

  • techniki budowy portali i witryn internetowych oraz aplikacji www
  • architektury klient-serwer
  • organizacji baz danych
  • metodologii projektowania baz danych
  • zarządzania bazami danych
  • ochrony danych
  • bezpieczeństwa systemów informatycznych
  • inżynierii oprogramowania
  • życia oprogramowania
  • architektury Model-Widok-Kontroler
  • projektowania graficznego interfejsu użytkownika

  Dzięki udziałowi w projekcie studenci/ki nabędą kompetencje społeczne:

  • które pozwolą pracować indywidualnie jak i w zespole oraz opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów,
  • przyczynią się do wykształcenia u studentów świadomości ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz umiejętność rozwiązywania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu,

  oraz podstawowe umiejętności inżynierskie związane z efektami kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zasady zarządzania projektem wraz z procesami, które obowiązują Menadżera Projektu.
  • zdobędzie wiedzę niezbędną do prawidłowego reagowania w sytuacjach nieplanowanych zmian w projekcie.
  • dzięki skutecznej komunikacji może rozwiązywać konflikty i zdobywać informacje o obecnym stanie projektu.
  • posiądzie wiedzę z zakresu zapewnienia jakości oprogramowania. Ponadto jako aktywny członek zespołu projektowego będzie miał bezpośredni wpływ na proces wytwarzania oprogramowania.
  • Student który ukończy kurs będzie posiadał wiedzę z zakresu wytwarzania oprogramowania dla roli programisty.
  • Staż będzie opierał się o powszechnie stosowane języki programowania oraz narzędzia programistyczne.

  Dzięki udziałowi w projekcie- uczestnicy staży – nabędą oczekiwane umiejętności praktyczne:

  • podstawy zarządzania rekrutacją zasobów ludzkich,
  • techniki estymacji i planowanie zadań,
  • narzędzia informatyczne wspomagające organizację wyjazdów służbowych oraz wspomagające zadania dotyczących procesów korporacyjnych,
  • wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem istniejącego projektu,
  • metodologie w projektach IT,
  • monitorowanie, raportowanie statusu projektu,
  • komunikacja jako forma rozwiązywania konfliktów
  • definiowanie przypadków testowych,
  • znajomość technik projektowania przypadków testowych,
  • umiejętność organizacji procesu testowania w zależności od metodologii wytwarzania oprogramowania, ról oraz zależności między pomiędzy rolami,
  • poznanie wybranych poziomów testów i praktyczna umiejętność wdrożenia ich z wykorzystaniem narzędzi wspomagających,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z kontrolą jakości oprogramowania,
  • znajomość technik automatyzacji testów (przypadki testowe, dane testowe, etc.) oraz umiejętność posługiwania się narzędziami do automatyzacji testów.
  • poznanie technik pisania wysokiej jakości kodu źródłowego,
  • umiejętność pracy w wieloosobowych zespołach pracujących nad innowacyjnymi i technologicznie zaawansowanymi projektami,
  • praca z najpopularniejszymi językami programowania (Java, C#, Python),
  • praktyczne wykorzystanie narzędzi programistycznych,
  • umiejętność projektowania interfejsów graficznych użytkownika,
  • zarządzanie środowiskami w oparciu o maszyny wirtualne.
 4. Działania

  W ramach projektu zaplanowano realizację wysokiej jakości staży służących nabyciu przez studentów kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki i Informatyki praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

  Staże realizowane będą w wymiarze 360 godz./ min. 20 godz. w tyg.,/16 tygodni dla studentów 5 i 6 sem. studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Informatyka Politechniki Koszalińskiej, w przedsiębiorstwach o profilu odpowiadającym efektom kształcenia na kierunku Informatyka, ściśle współpracujących z Wydziałem Elektroniki i Informatyki, w zakresie programów kształcenia.

  Zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na kierunku Informatyka i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

  I etap – od 01.12.2017 do 31.10.2018 – relizacja staży przez 30 studentów 5 i 6 sem. studiów stacjonarnych I st. kierunku Informatyka WEiI Politechniki Koszalińskiej, każdy w wymiarze 360 godz. (min.20 godz. w tyg./16 tyg.)

  II etap – od 01.11.2018 do 31.10.2019 – realizacja staży przez 27 studentów 5 i 6 sem. studiów stacjonarnych I st. kierunku Informatyka WEiI Politechniki Koszalińskiej, każdy w wymiarze 360 godz. (min.20 godz. w tyg./16 tyg.)

 5. Wartość projektu

  Wartość projektu ogółem: 538 756,00 zł

  Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : 521 515,81 zł (97%)

  Wkład własny: 17 240,19 zł (3%)

 6. Grupa docelowa

  Udziałem w wysokiej jakości programie stażowym zostaną objęci studenci 5 i 6 sem. kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych stanowiący min. 30% liczby studentów kierunku, czyli I etap w roku akademickim 2017/2018 - 30 studentów oraz II etap w roku akademickim 2018/2019 - 27 studentów.

 7. Kontakt

  Biuro ds. obsługi staży

  Projektu “Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

  Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2, pok. 123 bud. A,
  75-453 Koszalin
  e-mail: stazeweii@tu.koszalin.pl
  tel. 94 34-78-728

  Biuro projektu

  Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2,  pok. 519 bud. A, 75-453 Koszalin
  e-mail: stazeweii@tu.koszalin.pl
  tel. 94 34-78-611

 8. Pliki do pobrania power.tu.koszalin.pl -> staże

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone