Studenci

Dokumenty - Studia doktoranckie

Dokumenty dotyczące Studiów Doktoranckich

  1. Zarządzenie Rektora Nr 37/2012
  2. Zarządzenie Rektora nr 41/2013
  3. Zarządzenie Rektora nr 60/2013
  4. Zarządzenie Rektora nr 25/2017 - regulamin pomocy materialnej dla doktorantów
  5. Zarządzenie Rektora nr 44/2014
  6. Załącznik do Uchwały Senatu nr 20/2012
  7. Uchwała Senatu nr 19/2015
  8. Uchwała Senatu nr 26/2016 z dnia 27.04.2016 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017
  9. Uchwała Nr 8/2010 -Regulamin korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Koszalińskiej
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone