Studenci

Dokumenty - Studia doktoranckie

Dokumenty dotyczące Studiów Doktoranckich

  1. Uchwała Senatu nr 19/2015 - Regulamin studiów Politechniki Koszalińskiej
  2. Zarządzenie Rektora nr 41/2013 - w sprawie badania opinii studentów, doktorantów,
  3. Zarządzenie Rektora nr 44/2014 - w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji
  4. Zarządzenie Rektora nr 53/2014 - w sprawie zlecenia godzin dydaktycznych za opiekę nad doktorantami
  5. Regulamin przyznawania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej stupendiów doktoranckich
  6. Zarządzenie Rektora nr 15/2018 - w sprawie odbywania praktyki zawodowej przez doktorantów
  7. Zarządzenie Rektora nr 41/2019 - regulamin pomocy materialnej dla doktorantów
  8. Plany studiów dla dyscyplin Informatyka i Elektronika od roku akademickiego 2018/2019
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone