Studenci

Rekrutacja na studia doktoranckie

Zarządzenie Dziekana WEiI 
z dnia 29.05.2017 r.

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji na Studiach Doktoranckich Wydziału Elektroniki i Informatyki na rok akademicki 2017/2018 powołuję Komisję w składzie:
  1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke – przewodniczący
  2. prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik
  3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov
  4. prof. dr hab. Aleksy Patryn

Termin rekrutacji na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018
  • termin składania dokumentów - do 22 września br.
  • rozmowa kwalifikacyjna - 25 - 28 września br.
  • ogłoszenie wyników - 29 września br.

Sprawy administracyjne związane ze Studiami Doktoranckimi na Wydziale prowadzi inż. Barbara Dowgielewicz (tel. 943478742, e–mail: barbara.dowgielewicz@tu.koszalin.pl , pokój 2A ul. Śniadeckich 2).


Uchwała Senatu nr 25/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2017/2018

 Pozostałe dokumenty >>>

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone