Archiwum

Akademickie Wsparcie Psychologiczne studentów Politechniki Koszalińskiej (11/03/2021 12:10)

Akademickie Wsparcie Psychologiczne studentów Politechniki Koszalińskiej

 1. Wsparcie psychologiczne świadczone jest na indywidualną prośbę zainteresowanego studenta.
 2. Zainteresowany student może umówić się na konsultację do specjalisty dzwoniąc bezpośrednio pod wskazane poniżej numery telefonów.
 3. Zasady konsultacji prowadzonych w ramach Umowy o współpracy między Politechniką Koszalińską a Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”,
ul. Zwycięstwa 168 w Koszalinie:
tel. (094) 340 35 22, 513 606 445
e-mail: stowmm@gmail.com
mgr Violetta Południak – psycholog, terapeuta rodzinny, tel. 501 640 467
mgr Marta Wołoszyn – psycholog, socjoterapeuta, tel. 502 103 664

 1. Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON zapewnia kompleksową opiekę w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym i stacjonarnym. Ze wsparcia Centrum Zdrowia Psychicznego, które realizuje ogólnopolski Program ochrony zdrowia psychicznego, mogą skorzystać osoby powyżej 18. roku życia, zamieszkałe w Koszalinie lub powiecie koszalińskim.
  W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK), w którym – po wstępnej konsultacji – zaproponowane zostaną dalsze działania zależne od doświadczanych trudności. Zadaniem PZK jest uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego, udzielenie wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb, uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  Punkty Zgłoszeniowo–Koordynacyjne:
 1. Student znajdujący się w kryzysie psychicznym może również skorzystać z przysługujących mu praw określonych w Regulaminie Studiów Politechniki Koszalińskiej, czy Regulaminie Świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej.
 1. Z Akademickiego Wsparcia Psychologicznego może skorzystać każdy student Politechniki Koszalińskiej. Pomoc można uzyskać wybierając dogodną dla siebie formę,
  m.in.: w postaci bezpośredniego kontaktu z osobami do tego wyznaczonymi, w formie telefonicznej lub e – mailowej. Osoby do kontaktu:

Koordynowaniem zadań związanych z Akademickim Wsparciem Psychologicznym dla studentów PK, a także osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktu z osobami w kryzysie psychicznym, który polega między innymi na wskazaniu ścieżki wsparcia, zajmuje się pracownik Działu Współpracy ze Studentami, mgr Agnieszka Rydzkowska

 

Więcej informacji: https://tu.koszalin.pl/kat/382/

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone