Archiwum

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 (19/09/2017 09:12)

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki i Informatyki mają zaszczyt zaprosić na wydziałową inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

Inauguracja odbędzie się 3 października 2017 roku o godzinie 10.00 w auli 101-B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.


Program Uroczystości:
  • Hymn państwowy
  • Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału prof. nadzw. dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza
  • Immatrykulacja
  • Gaudeamus
  • Przemówienie przedstawiciela Wydziałowego Samorządu Studentów
  • Wręczenie indeksów
  • Wykład inauguracyjny – dr inż. Piotr Ratuszniak – „Akceleracja obliczeń we współczesnych układach FPGA”
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone