Archiwum

Konkurs Prac Dyplomowych z Dziedziny Optoelektroniki im. prof. Adama Smolińskiego 2021 (05/10/2021 12:19)

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje w bieżącym roku po raz trzydziesty Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki; w szczególności dotyczące badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.

Nagrody będą ufundowane przez instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki w kraju.

Prace dyplomowe, które uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą i zostały obronione w roku akademickim 2020/2021, należy zgłaszać mailem do Sekretarza Komitetu (w terminie do 5 listopada 2021 r):

dr inż. Maciej Linczuk, Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22-2347986
e-mail m.linczuk@ise.pw.edu.pl

Sekretarz aktywuje na stronie internetowej Komitetu Optoelektroniki http://pkopto.ise.pw.edu.pl indywidualne konto repozytorium uczestnika Konkursu. Wymagane dokumenty są składane na koncie w wersji elektronicznej.

Do prac należy załączyć dokumenty wymienione w §7 Regulaminu Konkursu, którego treść znajduje się na stronie internetowej Komitetu

Prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu - rozszerzone Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone