Archiwum

Moduł programów stażowych (15/12/2020 11:56)

Wydział Elektroniki i Informatyki ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże dla studentów kierunku Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja w ramach Projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” - Moduł programów stażowych.

I etap rekrutacji skierowany jest do studentów kształcących się na kierunku:

TERMIN SKŁDANIA DOKUMNETÓW: 04.01.2021 r. - 18.01.2021 r.

UWAGA!!!

Ze względu na sytuację epidemiczną, faza składania dokumentów została podzielona na dwa etapy:

  1. skan wypełnionego, podpisanego kompletu dokumentów należy przesłać na adres katarzyna.jagodzinska@tu.koszalin.pl
  2. dostarczyć oryginał kompletu dokumentów do Politechniki Koszalińskiej do dn.18.01.2021r do godz.10:00.

Oryginały dokumentów można dostarczyć poprzez:

Niezbędne dokumenty do rekrutacji pobrać można z sekcji STUDENT- STAŻE umieszczonej na stronie: http://power.tu.koszalin.pl/projects/8/category/294

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i programu można uzyskać u opiekuna stażu pani dr inż. Katarzyny Jagodzińskiej p.123A (katarzyna.jagodzinska@tu.koszalin.pl) lub w Biurze Projektów p.422A.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone