Archiwum

Nasi naukowcy w rankingu najbardziej wpływowych badaczy świata (28/10/2022 09:55)

Czterech naukowców z Politechniki Koszalińskiej znalazło się w gronie najczęściej cytowanych badaczy na świecie. W tym gronie znajduje się również pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK.

Pozostałe osoby to: prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański (Wydział Mechaniczny), prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny (Wydział Mechaniczny) i dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK (Wydział Nauk Ekonomicznych).  

Prestiżowy ranking World’s Top 2% Scientists 2021 (lista 2 procent najczęściej cytowanych naukowców za rok 2021 według bazy Scopus) jest przygotowywana na podstawie metodyki opracowanej przez pracowników Stanford University, wydawnictwa Elsevier oraz firmy SciTech Strategies. Metodyka uwzględnia kilkadziesiąt kryteriów, m.in. liczbę cytowań, indeks Hirscha oraz miejsce autora wśród współautorów. Lista obejmuje naukowców z całego świata, ze wszystkich dziedzin, w tym z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk społecznych, prowadzących badania w ponad 160 dyscyplinach naukowych.

Prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański pracuje w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in.: naukę o materiałach oraz inżynierię materiałową, budowę i eksploatację maszyn, organizację i zarządzanie, a także inżynierię wytwarzania w ramach specjalności materiały inżynierskie metalowe i niemetalowe (metale, polimery, ceramika i kompozyty), materiały funkcjonalne, fotowoltaika, metalowe i ceramiczne materiały narzędziowe, stopy metali lekkich, inżynieria i materiały biodynamiczne oraz stomatologiczne. Zajmuje się także nanotechnologią i materiałami nanostrukturalnymi, technologią i materiałami gradientowymi, technologiami procesów wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich oraz metalurgią proszków.

Dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK pracuje w Katedrze Inżynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: obliczenia przybliżone, inteligencję obliczeniową, sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, a w szczególności algorytmy optymalizacyjne bazujące na naturze. Dorobek naukowy prof. Adama Słowika obejmuje monografie oraz ponad 120 artykułów w książkach, materiałach konferencyjnych i czasopismach z listy filadelfijskiej. W 2021 roku został laureatem konkursu Zachodniopomorski Nobel.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny kieruje Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym. Tematyka prowadzonej przez niego pracy badawczej dotyczy nowoczesnych zagadnień związanych z technologiami obróbkowymi, w szczególności obróbką ścierną i narzędziami ściernymi, a także ich monitorowaniem i diagnostyką, aspektami ekologicznymi, wydajnością i zagadnieniami tribologicznymi. Prof. Krzysztof Nadolny jest autorem lub współautorem ponad 240 prac naukowych.

Dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi modelowania systemów i procesów transportowych, modelowaniem mobilności na obszarach miejskich, optymalizacją procesów w logistyce, recyklingiem środków transportu i ochroną środowiska. Jest profesorem w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych.  

Żródło: https://tu.koszalin.pl/

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone