Archiwum

Nowy termin rekrutacji (01/04/2021 12:47)

Nowy termin rekrutacji na studia II stopnia kier. Infromatyka  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej wprowadza się dodatkowy termin rekrutacji w roku akademickim 2020/2021. 

Rekrutacja uzupełniająca:

Link do zarządzenia: https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2021/nowe/zarzadzenie_27_2021.pdf

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone