Archiwum

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eryka Szwarca (10/01/2022 14:05)

W dniu 10.01.2021 na Politechnice Warszawskiej odbyła się rozprawa doktorska pt. "Model struktur kompetencji odpornych na zakłócenia" autorstwa pracownika naszego wydziału, Pana Eryka Szwarca.
Promotorami rozprawy są dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz z Politechniki Koszalińskiej oraz dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska z Politechniki Warszawskiej. Publiczna obrona odbyła się w trybie hybrydowym na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Dwóch recenzentów dr hab. Jakub Swacha, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego i dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. Szkoły Głównej Handlowej - wnioskowali o wyróżnienie rozprawy, a Komisja doktorska przyjęła je jednogłośnie.
Postępowanie zakończyło się sukcesem, w związku z tym Panu Erykowi składamy serdeczne gratulacje!


Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone