Archiwum

Plan zajęć na wtorek 20.10.2020r. (19/10/2020 15:11)

We wtorek 20.10.2020r. zajęcia będą odbywały się wg następującego planu:

EiT st I sem. 1 - wszystkie zajęcia odbywają się zdalne wg dotychczasowego planu

EiT st I sem. 3 - wszystkie zajęcia odbywają się zdalne wg dotychczasowego planu

EiT st I sem. 5 - wszystkie zajęcia odbywają się zdalne wg dotychczasowego planu

EiT st I sem. 7 - dzień wolny

INF st I sem. 1 - zajęcia hybrydowe (tylko Lab PE gr I.9 i I.10 - stacjonarnie), pozostałe zajęcia zdalnie wg dotychczasowego planu

INF st I sem. 3 - zajęcia hybrydowe (tylko grupa IZ3 zajęcia stacjonarne przesunięte zajęcia z godz. 17-21 na godz. 8-12) pozostałe, zdalnie wg dotychczasowego planu

INF st I sem. 5 - zajęcia hybrydowe (tylko PKISI od godz. 15 zajęcia stacjonarne), pozostałe zajęcia zdalne wg dotychczasowego planu

INF st I sem. 7 - zajęcia zdalne wg planu wg dotychczasowego planu

INF st II sem. 2 - zajęcia zdalne wg planu wg dotychczasowego planu

Pan zajęć na pozostałe dni powinien pojawić się jutro. Wg zmienionego planu pracujemy dopóki Koszalin będzie w czerwonej strefie - możliwe że powrócimy wówczas do planu zeszłotygodniowego.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone