Archiwum

Profesor Maliński odebrał akt nominacyjny (27/02/2019 06:58)

13 lutego 2019 roku dr hab. Mirosław Maliński z Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej odebrał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską.

Profesor Mirosław Maliński jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zajmuje się elektroniką, jego specjalności to: elektronika ciała stałego, układy elektroniczne. W 2005 roku uzyskał habilitację na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (praca pt. „Fotoakustyka i spektroskopia fotoakustyczna materiałów półprzewodnikowych”).

Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Obecnie jest prodziekanem do spraw nauki na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Pełni też funkcję kierownika Katedry Elektroniki.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone