Archiwum

Spotkanie w sprawie staży studenckich w dn. 07.12.2020r. (16/12/2020 07:22)

Z udziałem rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK odbyło się podsumowanie programu stażowego w ramach projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej"

W roku akademickim 2019/2020 z programu stażowego skorzystało ogółem 49 studentów naszego wydziału z kierunku Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja. Blisko połowa zyskała zatrudnienie w firmach z branży IT, a kolejne są w trakcie procesu rekrutacji.

Wysokiej jakości program stażowy rozwijający kompetencje spójne z efektami kształcenia skierowany jest do studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki, a docelowo programem stażowym ma zostać objętych 222 studentów. Staże realizowane są w wymiarze 300 godz.

Ze względu na pandemię COVID-19, po uzyskaniu zgody z Instytucji Wdrażającej – NCBR, staże zostały zrealizowane w modelu hybrydowym, ostatecznie studenci odbyli staż w czterech firmach: GlogalLogic, Integra Software, Transition Technologies – Software, Softy Labs.

W grudniu br. zostanie ogłoszona rekrutacja dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki na II etap programu stażowego, który ma być realizowany w semestrze letnim oraz w okresie wakacyjnym. Opiekunem stażystów na wydziale jest pani dr inż. Katarzyna Jagodzińska.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone