Archiwum

Staże w WZU (01/03/2019 08:16)

W środę 6 marca br. Politechnika Koszalińska podpisze umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu.

Umowa dotyczy realizacji praktyk zawodowych przez studentów Politechniki Koszalińskiej w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia. W ramach współpracy firma będzie również wspierać studentów w przygotowaniu prac dyplomowych i różnych projektów.

Umowa obejmuje studentów z Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, zarówno z kierunków technicznych, jak i nietechnicznych, którzy będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe w ważnej firmie polskiej zbrojeniówki, z szansą na ciekawą pracę po studiach.

Działające od 1960 r. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu to nowoczesne zakłady przemysłu obronnego, które realizują zamówienia dla polskiego wojska oraz partnerów zagranicznych. Na międzynarodowym rynku uzbrojenia funkcjonują jako wyspecjalizowany zakład rakietowej techniki obronnej. Firma zajmuje się modernizacją uzbrojenia rakietowego oraz remontem przeciwlotniczych zestawów rakietowych.


Przeciwlotniczy Rakietowy Wóz Bojowy PRWB 9A33BM OSA, który został zmodernizowany i jest serwisowany w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu


PRWB 9A33BM OSA jest na uzbrojeniu 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego


PRWB 9A33BM OSA - prototyp zmodernizowanego w WZU pojazdu, uzbrojonego w rakiety Błyskawica

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone