Archiwum

Szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów (23/09/2020 06:44)

Rekrutacja na szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki kierunku Informatyka I st. sem. 4-7 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone