Archiwum

Użytkownicy poczty weii.tu.koszalin.pl (23/08/2018 09:03)

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wyniku awarii sprzętowej serwera nastąpiła konieczność odtworzenia systemu poczty elektronicznej WEiI. W związku z powyższym zostały wygenerowane nowe hasła – nazwy kont i konfiguracja pozostała bez zmian. Nowe hasła dostępne są w Sekretariacie WEiI.

Uruchomiony został również klient pocztowy umożliwiający korzystanie z poczty poprzez stronę WWW - https://poczta.weii.tu.koszalin.pl/

W razie problemów prosimy o zgłaszanie się do Centrum Informatycznego WEiI.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone