Archiwum

UWAGA !!! PRAKTYKI !!! (27/07/2020 08:46)

W związku z sytuacją epidemiczną częściowej zmianie uległy przepisy dotyczące odbywania praktyk studenckich: https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2020/Zarzadzenie_Nr_20-39.pdf 

Studenci, którzy w latach ubiegłych zrealizowali praktykę studencką i rozliczyli się z jej realizacji z naszą Uczelnią są zwolnieni z ponownej procedury zaliczania praktyki.

Kontakt z Uczelnią odnośnie spraw związanych z praktykami studenckimi na kierunku Informatyka WEiI odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (dariusz.gretkowski@tu.koszalin.pl) lub korespondencyjnie na adres:

Kierownik praktyk na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki i Informatyki
dr inż. Dariusz Gretkowski
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Istnieją 2 możliwe ścieżki zaliczenia praktyk studenckich:

  1. Praktyka studencka zgodna z kierunkiem (specjalnością) w zakładzie pracy. W związku z epidemią może być to praktyka odbywana zdalnie.(Uwaga. Nie może to być płatny staż.) Patrz szczegóły: https://cloud.weii.tu.koszalin.pl/s/xNYkR0ZUrDKR1ud

  2. Możliwe zaliczenie pracy zarobkowej (umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło) w przypadku kiedy wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem (specjalnością). Praca może odbywać się zdalnie. Patrz szczegóły: https://cloud.weii.tu.koszalin.pl/s/612aY4QEIGScqVV

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone