Archiwum

weii.bos@tu.koszalin.pl - podania, informacje, obsługa studentów wydziału (31/03/2020 18:45)

Od dnia 18.03.2020 r. wszystkie sprawy można załatwiać tylko mailowo lub telefonicznie.

Studenci, którzy nie zdobyli zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, a chcieliby uzyskać zgodę Prodziekanów na przedłużenie terminu wpisów do kart okresowych osiągnięć, w terminie do 31.03.2020 r. przesłali podanie (załącznik) na adres Biura Obsługi Studentów: weii.bos@tu.koszalin.pl 

Więcej szczegółowych informacji pod adresem: https://tu.koszalin.pl/kat/458

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone