Archiwum

wiWAT 2019 (03/10/2019 12:04)

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na VII konferencję młodych naukowców „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, która odbędzie się 3-5 grudnia 2019 roku.
Konferencja „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz siódmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.
 
Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.
 
Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN (z VAT). W opłacie zawarte są koszty:
  • zakwaterowania Hotel Mazovia ul. Paderewskiego 1C 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
  • wyżywienia,
  • spotkania integracyjnego,
  • udziału w publikacji pokonferencyjnej.
Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go wraz ze streszczeniem pracy na adres kariera@wat.edu.pl.
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2019 roku.
 
 
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone