Archiwum

XVII edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki (21/10/2020 09:54)

15 października 2020 roku na Wydziale elektroniki i Informatyki zainaugurowano kolejną edycję Konferencji poświęconej dorobkowi studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. Ze względu na stan epidemii, Konferencja została przeniesiona z maja i ostatecznie zrealizowano ją za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.

Tegoroczna edycja została zorganizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, przy współudziale Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Koszalińskiego Oddziału SEP i Koszalińskiego Oddziału PTZP

Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Krzysztof Bzdyra, po czym głos zabrali: Dziekan Wydziału Informatyki ZUT prof. Jerzy Pejaś , Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK  prof. Grzegorz Bocewicz oraz Pani Rektor PK prof. dr hab. Danuta Zawadzka. W wystąpieniach inaugurujących konferencję podkreślono m.in. wieloletni charakter konferencji oraz jej konsekwencje – udziału we wcześniejszych edycjach Konferencji, w przypadku niektórych uczestników zapoczątkował ich późniejszą karierą naukową – wielu uczestniczących posiada obecnie wyższe stopnie naukowe, a także pełni odpowiedzialne funkcje administracyjne.

Pomimo pandemii na Konferencję zgłoszono 16 referatów ponad 30 autorów. Są to przedstawiciele 7 ośrodków naukowych w Polsce. Warto podkreślić że tegoroczna Konferencja uzyskała również wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka”. Umożliwi to m.in. sfinansowanie w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone