Archiwum

XVII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki (14/10/2020 05:40)

Sesją powitalną rozpocznie się w najbliższy czwartek (15 października) XVII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Wydarzenie, którego organizatorem jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, zostanie zrealizowane za pośrednictwem platformy internetowej.

Tematyka konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań elektroniki, informatyki i inżynierii produkcji. Zamysłem inicjatorów jest stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu wybranych dyscyplin naukowych. Propozycje referatów zgłosili naukowcy z naszej uczelni, a także z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Materiały uczestników zostaną umieszczone w witrynie kks.weii.tu.koszalin.pl w repozytorium dostępnym dla zarejestrowanych uczestników. 15 października o godz. 17 odbędzie się krótka sesja powitalna na platformie ZOOM, po czym zostanie odblokowany dostęp do repozytorium.

Ze względu na prośby autorów termin przesyłania prac (artykuł i prezentacja video) został przedłużony do 18 października (w takiej sytuacji do 14 października należy wysłać obszerne streszczenie - min. 500 znaków).

Zakres tematyczny XVII Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki jest szeroki, a główne zagadnienia to:

- analiza i klasyfikacja danych,

- hurtownie i bazy danych,

- multimedia, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów,

- inżynieria systemów informatycznych,

- komputerowe modelowanie i symulacja,

- sieci komputerowe i telekomunikacyjne,

- systemy ekspertowe i sztucznej inteligencji,

- języki programowania i programowanie sieci teleinformatycznych,

- przetwarzanie równoległe i rozproszone,

- technologie internetowe,

- edukacja na odległość,

- informatyka w zarządzaniu MŚP,

- innowacje w praktyce,

- relacje akademicko-biznesowe,

- logistyka.

Współorganizatorzy wydarzenia to Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz koszalińskie oddziały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W komitecie naukowym znaleźli się naukowcy z głównych polskich uczelni technicznych.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Doskonała Nauka".

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone