Archiwum

Zmarł prof. dr hab. inż. Volodymyr Khadzhynov (02/01/2020 09:50)

 

W Politechnice Koszalińskiej, na Wydziale Elektroniki i Informatyki pracował od października 2002 roku, prowadził wykłady z przedmiotów: Bazy danych, systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych, obiektowe bazy danych, programowanie w środowisku .NET. Posiadał 2 podręczniki, 3 skrypty, ponad 20 patentów, ponad 120 publikacji w tym ok. 120 artykułów w czasopismach krajowych oraz 6 w międzynarodowych. Wypromował 5 doktorów, był recenzentem ponad 20 prac doktorskich i 10 habilitacyjnych. Brał czynny udział w wielu radach i komitetach naukowych.

W  naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki. Wspaniały i życzliwy człowiek.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone